Contacts & infos

Kristof Van der Stadt, rédacteur en chef chez Data News.

Kristof Van der Stadt, rédacteur en chef chez Data News. © TDB

Kristof Van der Stadt

Rédacteur en chef chez Data News

e-mail: kristof@datanews.be

twitter: @kristofvds

Pieterjan Van Leemputten

Rédacteur chez Data News

e-mail: pj@datanews.be

twitter: @pieterjanvl

Els Bellens

Rédacteur chez Data News

e-mail: els@datanews.be

twitter: @ebellens

Pieter Van Nuffel

Rédacteur chez Data News

e-mail: pieter@datanews.be

twitter: @ebellens

Bernard Boas

Account manager Data News et ICT

e-mail: bernard.boas@roularta.be

phone: 02/467.57.67

website: www.roulartamedia.be

Carole Santens

Account manager HR advertising

e-mail: carole.santens@roularta.be

phone: 02/467.56.01

website: www.roulartamedia.be

Nos partenaires